Angelo Martha

Spierfunctie

Spierfunctie

Welke belasting kunnen je spieren op dit moment aan? Wederom maken we zo een nulmeting om je verbetering te kunnen bijhouden.